Föreningen Kusttraditioner

Öckerö kommuns köp av kågen Fågel blev starten för den ideella Föreningen Kusttraditioner.

Föreningen bildades 1982 och har idag ca 500 medlemmar. 1984 förvärvades en mekanisk verkstad och ett intensivt ombyggnadsarbete startade. Tre rum färdigställdes till invigningen fredag den 13 juni 1986 och Dag Edvardsson anställdes som föreståndare, första etappen var klar. 1987 iordningställdes ytterligare 2 rum, bl.a sammanbyggdes museet med förskeppet till fiskebåten GG 195 Normy byggd på Hälsö 1938 som GG 717 Gunnaren av Hönö Klova så nu är hon tillbaka i hemmahamnen. Från museets insida kan man gå in i skansen på Normy/Gunnaren och uppleva hur fiskarna hade det under sina resor.Med åren har det skett en ständig utveckling av museet, bl.a en specialdokumentation om ubåten Ulvens förlisning 1943 samt bärgningen av en tysk ubåt. Dom hade inget val en sammanställning över de svåra åren under andra världskriget, då 31 fiskebåtar gick förlorade och 91 fiskare omkom på grund av krigshändelser.

Dom hade inget val heter en bok om andra världskriget som Georg Åberg och Dag Edvardsson har skrivit.

Dag Edvardsson föreståndare och guide fram till sin pension . 

Dag som har varit med i uppbyggnaden av museet vet i stort sett allt om, fiskebåtar och

föremål på museet.

Kågen Fågel

Under 2010 erhölls bidrag från Riksantikvarieämbetet i syfte att iordningställa Fågel. Till 2011 kommer att installeras en ny tändkulemotor och på sikt även byta mast o rigg.

Kågen har fått sin nya motor.