Föreningen Kusttraditioner 

Ordf. Lars Nordenberg

Ordförande: Lars Nordenberg

Kassör: Britta Edefors

Sekreterare: Marianne Lönn

Ledamöter: Thorild Hansson , Carl-Eric Abrahamsson, Mats Plahn

 Andreas Ingvarsson, Annika, Bertil Mattiasson, Hans Karlsson

 Allt i allo: Göran Nylin