Föreningen Kusttraditioner 

Ordf. Lars Nordenberg

https://www.facebook.com/reel/446240737893334

Ordförande: Lars Nordenberg

Kassör: Britta Edefors

Ledamöter: Annicka Carlund, Torild Hansson, Andreas Ingvarsson,

 David Ivarsson, Mats Plahn, Sten Olofson, Anders Ågren

 Allt i allo: Göran Nylin, Simon Odenslätt